ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

www.andreasfikas.gr

 

«Η επιχείρηση «Ανδρέας Π. Φίκας» μέσω του παρόντος ιστοτόπου www.andreasfikas.gr δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε - αποστέλλετε στον σύνδεσμο «Επικοινωνία» του συγκεκριμένου ιστοτόπου (www.andreasfikas.gr), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της λειτουργίας της Ακαδημίας «Α.Ο. Διονύσου-Ακαδημία Τένις Ανδρέας Φίκας Tct» και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση «Ανδρέας Π. Φίκας» για την ενημέρωση και επικοινωνία σας για τις δραστηριότητες της Ακαδημίας (ενδεικτικά για τον προγραμματισμό των μαθημάτων τένις, τις εκδηλώσεις αυτής, κ.α).

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο www.andreasfikas.gr με τη συμπλήρωση της σχετικής online φόρμας, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τις δραστηριότητες της «Α.Ο. Διονύσου-Ακαδημίας τένις Ανδρέας Φίκας Tct», οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στην άμεσα ενδιαφερόμενη επιχείρηση, ήτοι στην επιχείρηση «Ανδρέας Π. Φίκας». Η τελευταία διασφαλίζει κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα που τηρούνται και συλλέγονται περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται.

Η επιχείρηση δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή. Διατηρεί δε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης των απαραίτητων ενεργειών για την λειτουργία της, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται αυτομάτως. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η επιχείρηση επιβεβαιώνει επίσης ότι προκειμένου για την διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων, λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Η επιχείρηση  δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα άτομα, επιχειρήσεις ή άλλες εξωτερικές οντότητες, ενώ θέτουμε υπόψη σας ότι ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ήτοι να αιτηθείτε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε οποτεδήποτε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία τους από την επιχείρηση. Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, η επιχείρηση θα διαγράψει τα δεδομένα σας στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων».

Αν επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  a_fikas@yahoo.com.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.andreasfikas.gr υπόκειται στον  Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), στην  ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Οι όποιες ανακύπτουσες διαφορές, υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, σημαίνει ότι συμφωνείτε με αυτό. Περισσότερες Πληροφορίες

ΑΠΟΔΟΧΗ
×