Γιορτάζουμε τις στιγμές που συνέβαλαν θετικά στα αθλητικά, κοινωνικά και φιλανθρωπικά δρώμενα του δήμου μας.
Ευχαριστούμε όλες και όλους, που όλα αυτά τα χρόνια έχουν στηρίξει ο καθένας με τον τρόπο του αυτή την όμορφη προσπάθεια!